Svenska Flytblock
header8kopia

Miljöarbete

MILJÖVÄNLIG TILLVERKNING GENOM FREONFRI EPS-PLAST.

Alla våra block tillverkas av återvinningsbara material. ”Cellplasten” expanderas från risgrynsstadiet i egna, specialtillverkade formar som medger ett högt tryck från insidan. Expansionen sker med hjälp av vattenånga och tack vare formens trycktålighet så blir den färdiga kudden av hög täthet (kvalitet 25 gram/kbdm). Ytan blir hård, sidenglänsande och vattenavstötande och alla celler är helt slutna. Detta minskar vattenupptagningsförmågan (cirka 24%) och ökar livslängden betydligt.

Vi har bryggor i vattnet som tillverkades för mer än 40 år sedan. Vi vill poängtera att vår cellplast kvalitetsmässigt inte kan jämföras med byggcellplast. Livslängden hos sådan cellplast i vatten är endast några år beroende på en hög vattenupptagning. Det gör att bärförmågan minskar katastrofalt redan efter något år. Anledningen är att volymtätheten är 3 gånger så hög på våra egentillverkade block och att alla celler är helt slutna efter expansionen under tryck.

Ytterhöljena tillverkas med utgång från polyétenskivor av 5–9 mm tjocklek. Formningen sker under uppvärmning i våra varmvacuumformningsmaskiner. Tillverkningen är miljövänlig och avger ett absolut minimum av plastånga. Efter 30–40 års användning kan polyétenet granuleras (malas ned) och återanvändas.

EXPANDERAD POLYSTYRÈN OCH VÅR MILJÖ.

1994 genomfördes ett omfattande forskningsarbete rörande expanderad polystyrén vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Bakom den slutliga rapporten står professor Gundi Johannesson och forskarassistent Folke Björk vid avdelningen för byggnadsteknik och institutet för byggnader och installationer. Expanderad Polystyrén, som rapporten rubriceras, är främst en översikt över användning av expanderad polystyrén ovan jord, framför allt i ytterväggar. Olika typer av väggkonstruktioner redovisas och materialets egenskaper ges också stort utrymme.

Rapporten berör också materialets hälsoaspekter. EPS ger framförallt ifrån sig två gasformiga ämnen till omgivningen, nämligen pentan och styrén. Emissionen av gasformiga ämnen avtar med tiden och har i stort sett avstannat helt efter c:a tolv veckor.

Rapporten konstaterar vidare att vid normal användning av EPS är emissionen till rumsluften sannolikt försumbar och harmlös.

Den nedbrytning av polystyrén som sker genom solstrålning sker mycket långsamt, med låga halter av emissioner som följd. Detta gör att materialet inte verkar förgiftande i naturen eftersom det inte påverkar eller påverkas av levande organismer.

VIKTIG INFORMATION OM TRYCKIMPREGNERAT VIRKE.

Med tanke på omvårdnaden av vår miljö så har det kommit ett antal nya lagar vad det gäller kemiska konserveringspreparat (se KIFS 2003:3).

De senaste lagarna som vi redan nu infriat börjar att gälla 1 juli 2004. För att tillmötesgå alla krav och att själva få insyn över våra råvaror och dess handhavande äger och driver vi i egen regi ett mycket modernt Impregneringsverk för virke i Mora.

Detta ger oss möjligheten att få översyn på de kemiska medel som användes vid impregneringen och att sedan se till så att vi hela tiden kan använda de lösningsmedel som ger minst påverkan på vår gemensamma natur. Vi kan därför erbjuda våra kunder tryckimpregnerade produkter helt fria från miljögifter som Krom, Arsenik och Kreosot.

Vi uppfyller också alla krav och förordningar som myndigheterna kräver och står under direkt Licencierad kontroll av SPFI (Sveriges Provnings och ForskningsInstitut) under eget ansvar genom täta provtagningar på vårt virke.

Våra bryggors virke innehåller följande Impregneringsklasser:

NTR-A

Allt Trä som är i varaktig kontakt med mark och Söt/Brackvatten. I bryggor och andra konstruktioner för lång varaktighet och livslängd. Ger en full inträngning i splintveden.Bearbetning utan handskar och munskydd bör undvikas.

NTR-AB

Avsett för trä i konstruktioner ovan mark som är i ringa kontakt med vatten. Medlet ger en full inträngning i splintveden. Bearbetning utan handskar och munskydd bör undvikas.

Miljöriktig produktion

NTR-märket garanterar inte bara kvalitet, det borgar också för en absolut miljöriktig produktionsprocess. All impregnering sker i slutna tankar och kontrolleras regelbundet. SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut svarar för auktorisationen för användandet av NTR-märket.

Kontakt

0225-59 59 00

info@svenskaflytblock.se

Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.
brygga

Båtbommar i sortimentet!

Se Prislista!

brygga

Nya Produkter

FLOTTE 2,40 x 5,25 med inbyggd motorbrunn Kontakta oss för mer information